ZDRAVÍme!

O nás

Naším dodavatelem zboží (doplňky pro zdravou životosprávu) je zvláště společnost ЕЕТ ("Environment enhancement technology") - technologie pro vylepšení životního prostředí

Společnost se zabývá vývojem a výrobou potravinářských produktů, vyvinutých na bázi symbiotických bakterií z mléčného kvašení. Globálním cílem společnosti je protekce lidského organismu vůčí    xenobiotickým látkam (xenobiotika jsou tělu cizí (léčivajedy, průmyslové chemikálie) a prevence civilizačních chorob. 

Společnost EET byla založena v roce 2010. Zakladately jsou mirkobiolog pan Šablin Peter, MD a toxikolog MUDr. Kutushov Michael, PhD.

Šablin Peter Ayusheevich - Generální ředitel pro výzkum a výrobní družstvo "EMCenter", MD, autor EM technologie, která byla vyvinuta na základě jeho vědeckých práci o mikrobiologií.  "EM" v jazyce Buryatském znamená "prostředek, způsob uzdravení" - odtud název technologie (zlepšení životního prostředí). "EM technologie" je v angličtině "EET - Technologie pro zlepšení životního prostředi".

Pod vedením Petra Šablina byly navrženy a certifikovány potravinářské produkty na základě bakterií ze zákvasu churunge pro výživu a regeneraci lidského organismu "EM-Kurunga", "Kurungovity Kutušova", pozdějí "Synergisty Kutušova."
V říjnu 2006 Výbor pro posouzení účinnosti zdravotnických produktů a technologií. Ruská Akademie Věd ocenila Petra Šablina Medailí Mechnikov za "Příspěvek ke zlepšení zdraví národa" pro vývoj a implementaci symbiotických fermentovaných mléčných nápojů "EM-Kurunga."

Spoluzakladatel společnosti je Michail Kutushov, MD, PhD, chirurg, toxikolog doktor tradiční tibetské medicíny, profesor katedry "Východní medicíny" na univerzitě RUDN v Moskvě. V současné době pracuje v zahraničí, je členem Mezinárodní akademie autorů vědeckých vynálezů a objevů, člen Evropské akademie přírodních věd, poradce Ruské akademie přírodních věd, Oddělení klinické medicíny. Získal medaili R. Koch za své výzkumné aktivity. Aktivně se podílel na vývoji a výzkumu produktu Kurungovity Kutušova a Symbionty Kutušova. Tyto produkty byly pojmenovány jeho jménem jako projev uznání teorie pana profesora Kutušova o původu rakoviny a jeho průlomových metod prevence různých onemocnění pomocí bakterioterapií.
Více na http://www.kutushov.cz