ZDRAVÍme!

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje spotřebitele, potřebné pro komunikaci s výše uvedenými subjekty, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené spotřebitelské smlouvy. Spotřebitel projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely marketingových aktivit provozovatele.

Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Jeho osobní údaje jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění.

Uživatel si je vědom skutečnosti, že veškerá diskuze, komentáře, hodnocení a zprávy v jiných komunikačních kanálech na Zvýšení imunity jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí uživatele. Provozovatel žádným způsobem neručí za obsah takto publikovaných informací a vyhrazuje si právo k jejich úpravám nebo odstranění.